Missie eduventure

Het bevorderen van innovatiekracht van schoolleiders en andere onderwijsprofessionals zodat hun passie, talent, creativiteit en ideeën maximaal benut kunnen worden voor het versterken van het onderwijs, nu en in de toekomst.
Stichting EDUventure is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onze opdrachtgevers zijn onderwijsinstellingen, overheden, en non-profit organisaties.