Gratis Designworkshops op school

Elk jaar wordt in Eindhoven de Dutch Design Week georganiseerd. Daar presenteren ontwerpers hun nieuwste producten en ideeën. Er wordt ook een tentoonstelling voor scholieren georganiseerd in het Klokgebouw op Strijp-S. 
“Design Laser Wearable” inspireert leerlingen van het VMBO tot het maken van een mooi of functioneel draagbaar object dat door middel van lasersnijden kan worden vervaardigd. Vanaf begin september tot half oktober bieden wij gratis designworkshops aan op school! De lestijden zijn door u zelf te bepalen. In vier lesuren begeleidt een deskundige de leerlingen bij hun proces van van idee naar een prototype. En de beste ontwerpen worden op de Dutch Design Week tentoongesteld! Dit arrangement is aangeboden door Focus en Passie voor Techniek. Wilt u meer informatie, neem dan via amail contact met ons op.

» LEES MEER

NRO kortlopend onderwijsonderzoek 2016

De NRO heeft een onderzoeksaanvraag goedgekeurd van de TU/e, ESOE, stichting Platoo en EDUventure, op het gebied van Design-based learning (DBL). Het PlatooLab dat ruim een jaar geleden is gestart als leertraject voor de ondernemende schooldirecteur vormt een proeftuin voor dit onderzoek.
DBL maakt het mogelijk leerlingen te laten werken aan authentieke leertaken waaronder ontwerpen en ondernemen. Om het potentieel van DBL maximaal voor het onderwijs te kunnen benutten wordt binnen dit onderzoek een aantal praktische en onderwijskundige problemen opgelost.

» LEES MEER

Smart Design to Market

Smart Design to Market (SDtM) is een nieuw talentontwikkelingstraject voor net afgestudeerde ontwerpers en ontwikkelaars. SDtM heeft twee doelen: het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten bij de jonge ontwerpers én begeleiden dat hun afstudeerproject daadwerkelijk op de markt komt. SDtM is een initiatief van ASML en EDUventure met ondersteuning van de provincie Noord-Brabant.

» LEES MEER

Educatief ondernemerschap HBO

Pabo studenten worden niet alleen opgeleid om voor de klas te staan, maar ook voor hun rol als educatief ontwerper. OGP7 is een leerarrangement van 20 weken dat herziening nodig heeft. Doel is dat studenten leren behoeftegericht te ontwerpen, vorlgens het stappenplan van Design Thinking for Educators. Hierbij is een ondernemende houding belangrijk én het perspectief van de klant of doelgroep. Opdrachtgever is de opleidingsschool van de HKE.

» LEES MEER

Venturelab-S Broedplaats voor creatieve ondernemers

Op individueel niveau wordt van iedereen een ondernemende houding gevraagd om zelfstandig een weg te kunnen vinden in de maatschappij van de 21e eeuw. Op organisatieniveau wordt gevraagd de beschikbare bronnen beter te benutten en meerwaarde te creëren door kennisdeling en vraaggerichtheid. 

» LEES MEER

Onderzoek professionaliseringsbehoefte docenten

Pedagogical Content Knowledge (PCK) staat voor de vakdidactische kennis van docenten in een specifiek domein. EDUventure onderzoekt de PCK op het gebied van ondernemerschapseducatie (EPCK). Wat vinden docenten noodzakelijke EPCK en hoe bekwaam voelen zij zichzelf in deze aspecten? De onderzoeksresultaten maken het mogelijk om vraaggestuurde trainingen te ontwerpen.

» LEES MEER

Micro Krediet Rabobank

Rabobank de Kempen ondersteunt leerlingen die samen een onderneming vormen met een micro krediet van € 150,-. Er moet natuurlijk wel een goed plan aan ten grondslag liggen dat overtuigend wordt gepitched! Eduventure adviseert de Rabobank bij het inrichten van het leertraject en de interventies.

» LEES MEER

GOODcompanies

VO scholen starten met een schoolbedrijf waarin leerlingen hun ondernemende activiteiten kunnen bundelen om deze zichtbaar en vindbaar te maken. EDUventure geeft scholing aan docenten en leerlingen met het oogmerk om stapsgewijs het ondernemerschap te implementeren

» LEES MEER

Cursus crowdfunding voor Fontys studenten HKE

Aankomende leerkrachten ontwerpen een educatief product en leren hiervoor het Business Model Canvas te gebruiken. Rondom de beste producten worden teams gevormd. Zij krijgen een workshop: Kow, Like, Trust en een digitale ruimte om campagne te voeren en zoveel mogelijk mensen voor het product te interesseren. Deze activiteiten worden door het toepassen van elementen van gamification aangemoedigd.

» LEES MEER

Educatieve Roadmap Eindhoven 2030

Subsidie van de gemeente Eindhoven met als onderliggende stelling: ondernemerschap in het onderwijs krijgt zelforganiserend vermogen als het eigenaarschap bij de leerlingen ligt. Hoe richt je dit duurzaam in? Hoe leidt je de docenten op tot businesscoach? Hoe vorm je een actieve leergemeenschap van scholen die verder willen met dit onderwerp? 

» LEES MEER

Fontys Minor Ondernemerschap

Kansdenken voor 50 studenten die gedurende een half jaar 10 Studentcompanies vormen. EDUventure verbindt hen aan jonge ontwerpers die uit eigen ervaring weten wat ondernemen is. Resultaat is het kiezen van een beste kans, meer toegevoegde waarde en een betere haalbaarheid. 

» LEES MEER

DDW 2015 DesignWorks #2

presentatie tijden Dutch Design Week

400 Leerlingen van 14 VO scholen ontwerpen een sieraad of accessoire en passen zowel ambachtelijke technieken als nieuwe productiemethodes toe om deze te produceren. Conceptontwikkeling door Mitchell Jacobs. De ontwerpen worden geëxposeerd én verkocht tijdens de Dutch Design Week 2015 in het Klokgebouw te Eindhoven. 

» LEES MEER

Platoolab

EDUventure heeft voor stichting Platoo een nieuw concept ontwikkeld voor de scholing van directeuren in het primair onderwijs. PlatOOLab is een meerjarig traject dat startte met een studie tweedaagse gericht op ondernemend denken en doen. Thema's zijn ICT, het ontwikkelen van sleutelcompetenties bij leerlingen of educatief partnerschap. Belangrijk is creatief denken en doelgericht projectmanagement. Het resultaat is kennisdeling en het creëren van meerwaarde.

» LEES MEER